fantasy-banner

icon blog Cẩm nang tuổi teen

Cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 5 trong Hoàng Đạo Tính chất chung: tượng trưng cho những người có tổ...

Cung Song Tử (21/5 – 22/6)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo Tính chất chung: là người không kiên định, hay thay...

Cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch Cung thứ 4 trong Hoàng Đạo Biểu tượng: Con cua Tính chất chung: là người chủ...

Cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 12 trong Hoàng Đạo (Cung Hoàng Đạo Cuối Cùng) Tính chất chung: là người...

Cung Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

19/11/2018

  Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 2 trong Hoàng Đạo Sao chiếu mạng: sao Kim (biểu trưng cho sự...

Cung Thần Nông (24/10 – 22/11)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Bọ Cạp còn có các tên gọi khác là Cung Thần Nông, Hổ Cáp, Thiên yết...