fantasy-banner

icon blog Cẩm nang tuổi teen

Cung Thiên Bình (23/9 – 23/10)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 7 trong Hoàng Đạo Nguyên tố: không khí Sao chiếu mệnh: sao Kim (biểu...

Cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 6 trong Hoàng Đạo Tính chất chung: là người không kiên định, hay thay...

Cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 5 trong Hoàng Đạo Tính chất chung: tượng trưng cho những người có tổ...

Cung Song Tử (21/5 – 22/6)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo Tính chất chung: là người không kiên định, hay thay...

Cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch Cung thứ 4 trong Hoàng Đạo Biểu tượng: Con cua Tính chất chung: là người chủ...

Cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 12 trong Hoàng Đạo (Cung Hoàng Đạo Cuối Cùng) Tính chất chung: là người...