fantasy-banner

icon blog Cẩm nang tuổi teen

Cung Hoàng Đạo Của Bạn Phù Hợp Với Nước Hoa Nào?

01/07/2019

BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04) Bạch Dương với ý chí mạnh mẽ là những cá nhân có chủ kiến và...

Cung Nhân Mã (23/11 – 21/12)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 9 trên Hoàng Đạo Sao chiếu mệnh: sao Mộc (được coi là cung may...

Cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 10 trong Hoàng Đạo Tính chất chung: là cung số của người chủ nhân,...

Cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 11 trong Hoàng Đạo Tính chất chung: tượng trưng cho những người có tổ...

Cung Thiên Bình (23/9 – 23/10)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 7 trong Hoàng Đạo Nguyên tố: không khí Sao chiếu mệnh: sao Kim (biểu...

Cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

19/11/2018

Sơ yếu lý lịch: Cung thứ: 6 trong Hoàng Đạo Tính chất chung: là người không kiên định, hay thay...